Dodatna oprema:

- 48 incha dugačko
- 80 incha dugačko
- 110 incha dugačko
- 130 incha dugačko (za pogrebna kola sa kukom za venac)
- čelična konstrukcija sa nadstrešnicom, tkanina na vrhu bela i zelena plus staklo vetrobrana

 

Copyright © 2006 - Bilepa Trade d.o.o. - Sva prava zadržana