Štampa PDF

Da li Melex vozila mogu da se registruju?

Da, novim Zakonom o saobraćaju Melex vozila mogu da se registruju. Modeli označeni Bilepa trade, generalni zastupnik za Melex vozila za teritoriju Srbije i Makedonije mogu da se registruju jer ispunjavaju sve zahteve po ovom zakonu.

Copyright © 2006 - Bilepa Trade d.o.o. - Sva prava zadržana